"ABC Construction", SIA

Vārnu 7a-4, Rīga, LV-1009

26632666

Atslēgvārdi
Mērniecība, mērniecības, mērnieks, mērnieki, mērnieka, mērnieku, topo,
topogrāfija, plāns, plāni, robežas, robežplāni, sarkanās līnijas, komunikācijas,
izpildshēmas, komunikāciju uzmērījumi, izpilduzmērījumi, komunikāciju
uzmērījumi, izpilduzmērījumi kupicas, ģeodēzija, ģeodēzists, GPS punkti,
uzmērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana, zemes darbi, kadastrs, kadastrālā
uzmērīšana, būvasis, būvasu nospraušana, ēkas nodošana ekspluatācijā.
Sertificēts mērnieks, robežu uzmērīšana. Uzmērīšana. Mērniecība ģeodēzija
kartogrāfija topogrāfija. Ģeodēzija. Zemes ierīcība projekti, zemes
ierīcības projekti. Zemes robežu uzmērīšana. Mērniecība, mērniecības,
mērnieks, mērnieki, mērnieka, mērnieku, topo, topogrāfija, plāns, plāni,
robežas, robežplāni, sarkanās līnijas, komunikācijas, izpildshēmas,
komunikāciju uzmērījumi, izpilduzmērījumi, izpilduzmērījumi kupicas,
ģeodēzija, ģeodēzists, GPS punkti, uzmērīšana, zemes darbi, kadastrs,
kadastrālā uzmērīšana, būvasis, būvasu nospraušana, ēkas nodošana ekspluatācijā.
Sertificēts mērnieks, robežu uzmērīšana, ģeodēzisko atbalsta punktu
ierīkošana. Atbalsta punkti. Inženierģeodēzija, izstrādāto grants karjeru
apjomu aprēķināšana. Aizsargjoslu noteikšana. Trases nospraušana. Zemes
ierīkošana. Instrumentālā uzmērīšana. Mērniecība Rīgā, mērniecība reģionos,
ģeoloģiskā izpēte, ģeoloģiskie urbumi.
Mērniecība Grīziņkalns, Mērniecība ģeodēzija kartogrāfija topogrāfija Grīziņkalns, Mērnieki Grīziņkalns, Mērnieks Grīziņkalns