Atslēgvārdi
Grāmatvedības birojs Rīgā. Grāmatvedības pakalpojumi Siguldā. Grāmatvedība
fiziskām personām. Grāmatvedība juridiskām personām. Grāmatvedības
pakalpojumu sniegšana izbraucot pie klienta, (izbraukuma grāmatvedis).
Visu dokumentu pārbaude, sagatavošana, iegrāmatošana. Nodokļu atskaites
sagatavošana un iesniegšana VID. Operatīvo finanšu grāmatu sagatavošana
(bankām u.c.) uzņēmuma pārstāvēšana VID. Gada pārskati, deklarācija.
Gada pārskatu, bilances sagatavošana. Gada deklarācijas. Citi grāmatvedības
pakalpojumi saskaņā ar noslēgto vienošanos.