Ab

Ainažu bāriņtiesa

Parka 16, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035