Atslēgvārdi
Kokapstrāde, mežizstrāde, kokapstrāde Preiļi, Latgale. Mežizstrāde
Preiļi, Latgale. Iepērkam mežus Krāslava, Līvāni, Daugavpils, Riebiņu
pagasts, Preiļi, Saunas pagasts, Aglonas novads, iepērkam īpašumus
Latgalē.