"Ātrā juridiskā palīdzība", SIA

Brīvības 85, Rīga, LV-1001

29170396

Atslēgvārdi
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Juridiskie pakalpojumi, juridiskās
konsultācijas. Juridiskā palīdzība, tiesiskā palīdzība, uzņēmuma reģistrācija,
reorganizācija, likvidācija, juridiskā adrese. Pamatkapitāls palielināšana,
SIA, A/S, pirkšana, pārdošana. Uzņēmuma maksātnespēja, tiesiskās aizsardzības
process juridiskām personām. Uzņēmumu juridiskā apkalpošana. Civiltiesības,
civilprocess, īres līgumi, aizdevuma līgumi, pirkuma līgumi. Līgumu
sastādīšana, analīze, korekcija, darījumu noslēgšana, uzraudzība. Ģimenes
tiesības, laulību šķiršana, kopmantas sadale, uzturlīdzekļu, alimentu
piedziņa. Prasības pieteikuma, Apelācijas sūdzības, Kasācijas sūdzības
sagatavošana. Parādu piedziņa, parādu cedēšana, kreditoru aizsardzība,
bezstrīdus process. Darba līgumi, Darba strīdu risināšana, atjaunošana
darbā. Testamentu sagatavošana, mantošanas lietu vešana. Pārstāvēšana
tiesā, šķīrējtiesā. Krimināllietas, kriminālprocess, pārstāvēšana prokuratūrā.
Visa veida juridiskie pakalpojumi. Uzņēmumu apkalpošana, interešu aizstāvēšana
tiesā, darījumi ar nekustamo īpašumu, reģistrācija Zemesgrāmatā, parādu
piedziņa, maksātnespējas process, mantojuma noformēšana, laulības šķiršana.
Juridiskais birojs, juridiskā konsultācija, juridiskie pakalpojumi,
jurists, nekustamais īpašums, Juridiskā pārstāvēšana, uzņēmumu izveide,
līgumu izstrāde, operācijas ar nekustamo īpašumu, Auditoru pakalpojumi,
pirkuma līguma sastādīšana, pirkuma līgums, rokas naudas līgums, reģistrācija
Zemesgrāmatā, pārstāvēšana tiesā, advokāts, ārvalstu firmu pārstāvniecības
izveide, ārvalstu uzņēmums, sabiedrisko organizāciju izveide, nodokļu
likumdošana, nodokļi, biznesa plāns, biznesa plāna izstrāde, kredīta
noformēšana, konsultācijas, konsultants, tiesa, prāva, pretenziju izskatīšana,
zemes noma, prasības, pieteikumi, līgumi, iesniegumi, normatīvie akti,
administratīvā likumdošana, tiesību akti uzņēmējdarbības sfērā, civilā
likumdošana, kriminālā likumdošana.
Juridiskie pakalpojumi Centrs, Juridiskās konsultācijas Centrs