Bpd

Baltinavas pareizticīgo draudze

Baltinava, Kārsavas 10, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594