Atslēgvārdi
Deratizācija, dezinfekcija, dezinsekcija. Kukaiņi, kukaiņu, grauzēji,
grauzēju apkarošana, prusaki, prusaku, tarakāni, tarakānu, žurkas,
žurku, peles, peļu ēsma. Laboratorijas pakalpojumi, dzeramais ūdens,
dzeramā ūdens, notekūdens, pārtikas produkti, produktu izmeklējumi.
Higiēnas ārsta konsultācijas.