Atslēgvārdi
Sadzīves atkritumu savākšana, atkritumu savākšana, atkritumu izvešana,
gruži, gružu savākšana, gružu izvešana, konteineru noma, otreizējo
izejvielu savākšana, pieņemšanas punkts, papīra, kartona, polietilēna
savākšana, izvešana, elektrisko, elektronisko atkritumu pieņemšana,
asenizācijas pakalpojumi, tualešu izsūknēšana, tualešu izvešana, pārvietojamo
tualešu noma, pārvietojamo tualešu izīrēšana, teritorijas noma, telpu
noma. Smilts - sāls maisījums, sniega izvešanas pakalpojumi, veco lapu
un zāles savākšana, transporta noma, palīgtelpu tīrīšana.