Atslēgvārdi
Grāmatvedības pakalpojumi, uzņēmumu grāmatvedības apkalpošana, gada
pārskatu sagatavošana, uzņēmumu apkalpošana VID, atskaišu iesniegšana,
statistikas pārskatu sagatavošana, dokumentu sagatavošana auditam,
klientu interešu pārstāvēšana, līgumu sastādīšana, laulības līgumi,
dokumentu sagatavošana Uzņēmumu Reģistram, ārvalstu komersantu filiāļu
reģistrācija, juridiskās konsultācijas patērētāju aizsardzībā, juridiskā
palīdzība nekustamo īpašumu jomā, parādu atgūšana tiesas ceļā, klientu
pārstāvniecība tiesās un iestādēs, nodokļu grāmatvedība un juridiskās
konsultācijas.