Atslēgvārdi
Topogrāfija, Kartogrāfija, Ģeodēzijas, mērniecība, mērniecības darbi,
mērīšana, mērīšanas darbi. Ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi. Ģeoloģiskā
izpēte, inženierģeodēzija. Modernā zemes pētīšana, apvidus pētīšana.
Apvidus pētīšana būvdarbiem. Būvasu nospraušana. Celtniecības (būvniecības)
ģeodēzija. Mērnieki, mērnieks, zemes mērītāji, mērnieku darbi, pakalpojumi,
ģeodēzisti, topogrāfi, topokaršu izstrāde, ģeodēziskie darbi, zemes
mērniecība, zemes ierīcība, zemes robežu uzmērīšana, metrum, robežplāns,
būvju un robežu nospraušana.
Mērniecība Centrs, Mērnieki Centrs, Topogrāfija Centrs, Ģeodēzija Centrs