"Ideja", pieaugušo izglītības centrs

Dārzu 23, Rēzekne, LV-4601

26210606

Atslēgvārdi
Kursi, floristika, daiļdārza plānošana, datorapmācība, latviešu valodas
kursi, angļu valoda, vācu valoda, izglītība, apmācība, bezdarbnieki,
maksas kursi. Profesionālā izglītība: aprūpētājs, galdnieks, šuvējs,
florists, lietvedis, sekretārs, klientu apkalpošanas operators, loģistikas
darbinieks. Kuponu kursi, kuponu apmācība, kursi floristika, kursi
daiļdārza plānošanā, kursi datoru, kursi datorapmācība, valodu kursi,
latviešu valodas kursi, angļu valodas kursi, vācu valodas kursi, florista
kursi, florista kursi Rēzeknē, Rēzekne. kursi daiļdārza plānošanā Rēzeknē.
Rēzekne, datorkursi Rēzeknē, Rēzekne, datoru kursi Rēzeknē Rēzekne,
valodu kursi Rēzeknē, Rēzekne, latviešu valodas kursi Rēzeknē, Rēzekne,
angļu valodas kursi Rēzeknē. Rēzekne, vācu valodas kursi Rēzeknē. Rēzekne,
kursi bezdarbniekiem Rēzekne, Rēzeknē, maksas kursi Rēzeknē, Rēzekne.
izglītība apmetējs Rēzeknē, izglītība galdnieks Rēzeknē, izglītība
šuvējs Rēzeknē, izglītība florists Rēzeknē, izglītība sekretārs Rēzeknē,
izglītība lietvedis Rēzeknē, izglītība grāmatvedis Rēzekne, izglītība
loģistikas darbinieks Rēzeknē.