Atslēgvārdi
Mežsaimniecība, Mežizstrāde, SIA "INGUM". Pērk mežus, cirsmas. Uzpērk
mežus. Uzpērk cirsmas. Šķeldas ražošana, šķeldošana, šķeldas materiālu
iepirkšana. Škeldošana Madonā. Aizaugušo lauksaimniecības platību attīrīšana
no apauguma, krūmiem, kokiem. Grāvju tīrīšana no apauguma. Izstrādā
mežus. Izstrādā cirsmas. Mežizstrāde Madonā, Cesvainē, Ērgļos, Lauterē,
Liezerē, Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā, Inešos. Mežizstrādes pakalpojumi.
Mežizstrāde cenas. Zāģeri. Meža žāģēšanas pakalpojumi. Meža izvešana.
Mežvedēji. Meža vedējs, kokvedējs, kokvedēja pakalpojumi, baļku vedējs.
Apaļkoku iepirkšana. Zāģbalķu iepirkšana pie ceļa. Papīrmalkas iepirkšana.
Egles zāģbaļķi. Priedes zāģbaļķi. Bērza zāģbaļķis. Lapu koku baļķi.
Skujkoku baļķi. Bērza finierkluči. Finierkluču iepirkšana. Taras kluči.
Kokmateriālu sagatavošana, Kokmateriālu pievešana.