Atslēgvārdi
Atkritumu izvešana, Būvgružu izvešana, Sauso sadzīves atkritumu savākšana,
izvešana, atkritumu izvešana. Izlietotā iepakojuma - plastmasas, stikla,
papīra, kartona un citu atkārtoti pārstrādājamo izejvielu - apsaimniekošana.
Lielgabarīta atkritumu, būvgružu savākšana, transportēšana, būvgružu
izvešana. Asenizācija. Sāls- smilts maisījumi. Sniega izvešana. Nolietotās
sadzīves elektrotehnikas apsaimniekošana. Dalītie atkritumi, atkritumu
konteineri, miskaste, miskastes. Pakalpojumus sniedzam Siguldas, Inčukalna,
Krimuldas, Mālpils, Sējas, Līgatnes, Amatas, Cēsu novados. Dabas resursa
nodoklis. DRN.