"Juridiskais birojs Komentārs", SIA

Poruka 3, Madona, Madonas n., LV-4801

26553266

Atslēgvārdi
Juriste Ligita Dārzniece Madonā. Juridiskais birojs Madonā. Sertificēta
maksātnespējas administratore Ligita Dārzniece Madonā. Ligitas Dārznieces
juridiskais birojs, Maksātnespējas procesi privātpersonām, juridiskajām
personām. Fiziskas personas maksātnespēja. Juridiskas personas maksātnespēja.
Paziņojumi kreditoriem, maksātnespējas procesa organizēšana, maksātnespējas
process. Maksātnespējas ierosināšana, mierizlīgums, bankrots, bankrota
procedūras organizēšana Vidzemē. Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas
procesi. Parādu piedziņa Madonā. Parādu atgūšana Juristi Madonā, jurists,
juriste. Juridiskie biroji, juridiskās, biznesa konsultācijas, pakalpojumi,
audita lēmumi, pārsūdzēšana, lēmumu pārsūdzēšana, pārstāvēšana tiesā,
pārstāvniecība tiesā. Uzņēmumu reģistrēšana, reorganizācijas, likvidēšana.
Civillietas. Civiltiesiskie līgumi. Mantojuma tiesības, lietas. Darījumi
ar nekustamo īpašumu, zemi. Juridisku dokumentu sastādīšana Madonā.
Juristi Valkā, Smiltenē, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Vecpiebalgā, Jēkabpilī,
Aizkrauklē, Pļaviņās, Līvānos. Jurists Rīgā. Juridiskā palīdzība Rīgā.