KVidv

Kalvīte V., individuālā darba veicēja

Ziemeļu 19, Liepāja, LV-3405