"Kvalitatīva grāmatvedība", SIA

Murjāņu 1a, Rīga, LV-1024

29434816

Atslēgvārdi
Grāmatvedības ārpakalpojumi: Grāmatvedības pakalpojumi, Grāmatvedība,
Gada pārskats, Gada pārskati, Grāmatvedis, Audits, Nodokļu konsultācijas,
Gada audits. Grāmatvedības apkalpošana, (Accounting outsourcing) izmaksu
optimizēšana. kārtošana. operatīvābilance. konsultācijas starptautiskām
kompānijām, firmām, grāmatvedības sakārtošana, lietvedība, atskaites,
algu aprēķināšana. arhivēšana. algu grāmatvedis, bilance, gada pārskata
sastādīšana, sagatavošana, pilns grāmatvedības cikls, deklarācijas
juridiskām, deklarācijas fiziskajām personām, nulls deklarācijas, personāla
dokumentācija. kadru uzskaite. attālināti grāmatvedības pakalpojumi,
grāmatvedības metodika ārpakalpojumi, vadības. finanšu grāmatvedība.
EDS, VID pārstāvniecība, uzņēmumu bilance Mēneša atskaites, gada atskaites,
nodokļu grāmatvedība, SIA grāmatvedība, IK grāmatvedība, algu grāmatvedība,
algu grāmatvedis, PVN atmaksa, pārstāvis VID, rēķinu maksājumi. Biznesa
konsultācijas, likumdošanā pēc nozares. Uzņēmuma grāmatvedība, nodokļu
grāmatvedība, autoratlīdzības, pašnodarbinātā grāmatvedība, pašnodarbināto
grāmatvedība, noliktavas uzskaite, preču uzskaite, noliktavas preču
uzskaite, akcizēto preču uzskaite, konsultācijas pašnodarbinātajiem.
Atskaites, deklarācijas, personāla dokumentācija, attālināti grāmatvedības
pakalpojumi, VID atskaites, (VAT reports) VID deklarācijas, PVN atskaites,
PVN atskaite, PVN deklarācija, pievienotās vērtības nodokļa atskaite,
pievienotās vērtības nodokļa deklarācija, IIN atskaites, IIN atskaite,
IIN deklarācija, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaite, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa deklarācija, UIN deklarācija, UIN atskaite, uzņēmuma,
finanšu grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, finanšu konsultācijas,
finanšu darbība, plānošana, finanses, vadības grāmatvedība, ienākuma
nodokļa deklarācija, gada pārskats, gada pārskati, bilance, bilances,
PVN atgūšana uzņēmuma ienākuma nodokļa atmaksa. Nodokļu atgriešana.
Nodokļi: Nodokļu konsultācijas, (Tax konsalting). Nodokļu optimizācija
Tax optimization, (Tax konsaltings) nodokļi, nodokļu plānošana. Grāmatvedības
ārpakalpojumi, PVN atskaites, VID atskaite, atskaites. pamatlīdzekļu,
pamatkapitāla uzskaite, nodokļu plānošanas, nodokļu optimizācija. palielināšana,
samazināšana. uzņēmumu kompānijas reģistrēšana. SIA. IU, IK, mikrouzņēmuma
dibināšana. Nodokļi Mikro nodoklis 9% 10% 11% PVN 21%, likvidēšana,
likvidācija. nodokļu atgriešana Audits: Auditorpakalpojumi, iekšējais
audits, audita veikšana, lietvedības kārtošana. auditors, audit, auditora
pakalpojumi, iekšējais audits un kontrole, revīzija, ārējais audits,
nodokļu revīzija, audita ieteikumi, komersantu konsultācija, Komerciālo
līgumu audits. IT audits, Juridiskie pakalpojumi, VID lēmuma par audita
rezultātiem pārsūdzība, pilns audita pārsūdzības process, VID lēmuma
pārsūdzības process, audita pārsūdzība, tematisko pārbaužu pārstāvība,
pārstāvība tematiskajās pārbaudēs, pārstāvība Valsts Ieņēmumu Dienesta
pārbaudēs, tematiskajās pārbaudēs, konsultācijas PVN atmaksu jautājumos,
Uzņēmums, Uzņēmuma dibināšana, uzņēmumu dibināšana, uzņēmuma reģistrēšana,
uzņēmumu reģistrēšana, uzņēmumu restrukturizācija, likvidācija, starptautiska
sadarbība, uzņēmumu reģistrācija, uzņēmumu reģistrācija, izmaiņas uzņēmumu
reģistrā. Juridiskie pakalpojumi, jurists, jurista konsultācijas. Pārstāvība
tiesā, klienta aizstāvība tiesā. Starptautiskie grāmatvedības standarti.
statūtu grozījumi, dokumentu noformēšana. sagatavošana. izsniegšana.
uzņēmumu reorganizēšana, statūti, Uzņēmuma reģistrēšana Dokumentu noformēšana,
(sagatavošana) jaunam uzņēmumam SIA, (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību)
IK, (individuālais komersants) mazkapitāla uzņēmums, mikro nodoklis.
Grāmatvedības pakalpojumi Jugla