Atslēgvārdi
Uzņēmuma reģistrācija, pārreģistrācija. Revīzijas pakalpojumi. Audits.
Gada pārskatu sastādīšana. Konsultācijas grāmatvedības jautājumos.
Grāmatvedības dokumentu sagatavošana VID pārbaudēm. Pakalpojumus sniedzam
visā Latvijā: Rīga, Jēkabpils utt.