Atslēgvārdi
Grāmatvedības pakalpojumi, grāmatvedības ārpakalpojumi, grāmatvedības
apkalpošana, darba algu aprēķini, finanšu pārskati, nodokļu atskaites,
biznesa konsultācijas, finanšu konsultācijas, gada finanšu pārskati,
gada pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu
pārskats, naudas plūsmas pārskats, grāmatvedības bilance, bilance,
uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija, starptautiskie finanšu pārskatu
standarti, finanšu analīze, atskaites VID, atbalsts VID pārbaužu laikā,
pārstāvēšana VID, nodokļi, nodokļu konsultācijas, nodokļu audits, nodokļu
optimizācija, PVN atmaksa, starptautiskā nodokļu piemērošana, juridiskie
pakalpojumi, juridiskās konsultācijas, tiesības, korporatīvās tiesības,
komerctiesības, uzņēmuma dibināšana, SIA dibināšana, reorganizācija,
likvidācija, Due Diligence, juridiskie dokumenti, darba attiecības,
virtuālais birojs, juridiskā adrese Rīgā.
Grāmatvedības pakalpojumi Centrs