Atslēgvārdi
Eksperti, tehniskā ekspertīze, ekspertīzes, rokrakstu ekspertīze, psiholoģiska
- psihiatriska ekspertīze, bioloģiski - ķīmiskā ekspertīze, juridiskie
pakalpojumi. Vērtēšana, automašīnu un iekārtu vērtēšana, autotehniskā
ekspertīze, celtniecības ekspertīze, preču kvalitātes ekspertīze, sadzīves
tehnikas ekspertīze, audio un video identitātes noteikšana, programmatūras
ekspertīze, autortiesību aizsardzība, tekstaloģijas. Ietilpst starptautiskajā
Neatkarīgo ekspertu federācijā. Grāmatvedības - ekonomiskie eksperti,
grāmatvedības pakalpojumi. Starptautiskā Neatkarīgo ekspertu federācija
SNEF.
Dokumentu tehniskā ekspertīze Maskavas forštate, Ekspertīze Maskavas forštate, Grāmatvedības pakalpojumi Maskavas forštate, Juridiskie pakalpojumi Maskavas forštate