Atslēgvārdi
Grāmatvedība Madonā. Grāmatvedības birojs Madonas centrā. Grāmatveži.
Grāmatvede Madonā. Grāmatvedības sakārtošana. Gada pārskati. Deklarācijas.
Ienākumu deklarācijas. Gada pārskatu sagatavošana, iesniegšana VID
EDS sistēmā. PVN atskaišu sagatavošana. Finanšu grāmatvedība. Algu
aprēķināšana. Uzņēmumu dibināšana, slēgšana, likvidēšana. Komersantu
reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumu juridiskajām personām, fiziskajām
personām. SIA Sabiedrību ar ierobežotu atbildību, IK Individuālu komersantu,
IU, Mikrokomersantu, biedrību, fizisko personu grāmatvedības apkalpošana,
pašnodarbināto personu grāmatvedības pakalpojumi. Grāmatvedības pakalpojumi,
Madonā, Sauleskalnā, Cesvainē, Ērgļos, Vecpiebalgā, Jaunpiebalgā, Lubānā,
Varakļānos.