"Mensarius", SIA, Mācību centrs

Blaumaņa 38/40-4.st., Rīga, LV-1011

29715835

Atslēgvārdi
Grāmatvedības pakalpojumi, Grāmatvedība, Grāmatvedības apkalpošana.
Grāmatvedības konsultācija. Grāmatvedība, grāmatvedības kārtošana,
grāmatvedības pakalpojumi, ārpakalpojumi, grāmatvedības pamati, audits,
pārskatu sagatavošana, revīzijas, grāmatvedības uzskaite, konsultācijas
nodokļu jautājumos, VID lēmumu izvērtēšana. Grāmatvedība, VID lēmumu
pārsūdzēšana, deklarāciju sastādīšana, gada pārskati, gada pārskats,
bilances, grāmatvedības pakalpojumi, zvērināta revidenta pakalpojumi,
audits, audita pakalpojumi, grāmatvedības dokumentu sakārtošana, konsultācijas
nodokļu jautājumos, zvērināts revidents, zvērināta revidenta pakalpojumi,
grāmatvedības pakalpojumi, audits, gada pārskata sastādīšana, uzņēmumu
dibināšana, formas izvēle, grāmatvedība fiziskām personām, grāmatvedība
juridiskām personām, juridiskie pakalpojumi, pašnodarbinātās personas
grāmatvedība. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība. Starptautiskie grāmatvedības
standarti, (SGFS). Grāmatvedības metodika, nolikums, (SGS). Grāmatvežu
brokastis, pēcpusdienas konsultācijas, pieredzes apmaiņa, finansu pratība
grāmatvežiem. Tematiskās pārbaudes, (konsultācijas dokumentu sagatavošanā,
atbalsts). ES projektu pieteikumu sagatavošana, izstrāde, vadība. Bezmakas
valodu apmācības programma. Valodu kursi, angļu, krievu, vācu, ķīniešu,
latviešu, zviedru valodu apmācības, latviešu valoda cittautiešiem apmācība
valodu birojā vai pie klienta, kooperatīvie klientu apmācība. Naturalizācija.
Angļu valoda finansu speciālistiem. Datorapmācības, datorapmācība ar
bez priekšzināšanām, datorkursi. WEB risinājumu izstrāde, (JUMLA-bezmaksas).
OPEN OFFICE, (darbs ar biroja programmatūras pakotni) LIBRE OFFICE,
(atvērta koda programmas – bezmaksas. BUNTA apmācība, (Linux). Apmācība
uzņēmuma darbiniekiem, valodu kursi, apmācība, datora, (datoru) kursi,
(datorkursi) grāmatvedības apmācība kursi, apmācība grāmatvežiem, grāmatvežu
kursi, juridiskie pakalpojumi, sagatavošana eksāmenam, (valsts valodas
apguve, kultūra, tradīcija). Sertifikāta pirmreizēja saņemšana, gan
atkārtota. Dotorkursi, lietvedības pamati, NVO dibināšana un vadība,
mikrouzņēmējdarbība, (Mikro) uzņēmumi, minimālās higiēnas prasības
pārtikas uzņēmumā, braucam arī pie klienta. Zalktis grāmatvedības programmas,
SKYPE apmācības, (SKYPA). Strādā atlaižu sistēma ISIC, ITIC kartēm 12%,
ABSI 50%. Projektu vadība ar/bez priekšzināšanām. Komercdarbības uzsākšana,
mājas lapu izstrādes kursi, mednieku kursi. Robotika, robotikas pulciņš
bērniem, brīvais laiks, interešu izglītība. Dokumentācijas sagatavošana,
noformēšana, (Iepirkumi-valsts, privātie). Mācību procesā tiek izmantota
modernākā tehnoloģija. Telpu noma, (īre) Rīgas centrā.
Grāmatvedība Centrs, Grāmatvedības apkalpošana Centrs, Grāmatvedības konsultācija Centrs, Grāmatvedības pakalpojumi Centrs, Nodokļu konsultācijas Centrs