"Mērnieks ZM", SIA

Kurbada 5, Rīga, LV-1009

29463985

Atslēgvārdi
Mērniecība, mērniecības darbi, mērnieks, mērnieku pakalpojumi, zemes
ierīcība, ģeoloģija, ģeodēzija, detālplānojums. Topogrāfija, topogrāfiskie
plāni, topogrāfiskie darbi, zemes mērīšana, topogrāfiskā uzmērīšana,
inženierģeodēzija, izpildshēmas, izpildmērījumi, 3D. Grunts kubatūras
aprēķini. Ģeotehniskā izpēte. Inženierģeoloģija. Kartes. Karjeru izpēte.
Uzmērīšana. Inženiertopogrāfija. Celtniecības ģeodēzija. Kartogrāfija.
Būvasu nospraušana. Būvasis. Ģenerālplāns. Teritoriālplānošana. Vides
plānošana. Kadastrālā uzmērīšana. Robežplāni. Forogrammetrija. Totālās
stacijas. Tahimetri. GPS, GNSS uztvērēji. Nivelēšana. Lāzerinstrumenti.
Paralēlās braukšanas sistēmas. Mājas nodošanaža ekspluatācijā. Jaunbūves
ierakstīšana zemesgrāmātā. Jaunbūves uzmērīšana. Vertikālā un horizontālā
uzmērīšana. Būves izpildmērījums. Komunikāciju uzmērīšana. Inženierkomunikāciju
uzmērīšana.
Mērniecība Centrs, Mērniecība ģeodēzija kartogrāfija topogrāfija Centrs, Topogrāfija Centrs, Ģeodēzija Centrs