Atslēgvārdi
Reģistrēšana VID, nodokļu konsultācijas un to optimizācija, nodokļu
atgriešana fiziskām personām (ārzemēs strādājošie). Ārzonas kompāniju
reģistrēšana. Gada pārskati, bilances, gada deklarācijas. Reģistrēšana
UR/KR, civillietas, administratīvās lietas, darba strīdi, laulības
šķiršanas lietas. Uzņēmuma pamatkapitāla palielināšana un konsultācijas.
Pirkšanas, pārdošanas līgumi, reģistrācija zemes grāmatā. Pārsūdzības
VID. Pakalpojumu sniegšanas vietas Aizkraukle, Jelgava, Jūrmala, Ogre.
Grāmatvedības pakalpojumi Brasa, Juridiskie pakalpojumi Brasa