RpZk

Rīgas pilsētas Zemes komisija

Dzirciema 28, Rīga, LV-1007