"Siltumtehserviss", SIA

Maskavas 5a, Rēzekne, LV-4604

64622280

Atslēgvārdi
Siltumtehnika, ūdensapgāde un kanalizācija, ventilācija, siltuma ražošana,
siltumapmaiņa, siltumapgāde, automātiskie siltummezgli, siltumtīkli,
siltummezglu distances vadība, katlu mājas, gāzes apgāde - iekšējie
un ārējie gāzesvadi, kondensācijas gāzes katli, gāzes apkures katli,
apkure. Ūdensapgāde, kondicionēšana, ventilācija, energoresursu vadība,
energonesēju uzskaite, cauruļvadi, projektēšana, montāžas darbi, inženiertīklu
servisa pakalpojumi, inženiertehnisko komunikāciju projektēšana un
montāža, energoefektivitāte, materiālu pārdošana, adiatori, siltumapgādes
iekārtu tirdzniecība, ventilācijas iekārtu tirdzniecība, rekuperatori,
rekuperācijas ventilatori. Siltumapgādes, apkures, ventilācijas, ūdensapgādes,
gāzes apgādes, ventilācijas un kanalizācijas sistēmu, katlu iekārtu
sistēmu projektēšana, montāža, tehniskā apkalpošana, automatizācijas
siltummezglu projektēšana, montāža, regulēšana un servisa apkalpošana.
Siltuma un ūdens skaitītāji. Danfoss, WILO, DAB, GRUNDFOSS, Siemens,
Danfoss, WOLF, TAC. Ūdens, siltuma un gāzes sistēmu projektēšana, montāža,
apkalpošana, remonts. Siltummezgli. Automātika. Iekšējās siltumapgādes
sistēmas. Ārējie siltumtīkli. Katlu montāža, (šķelda, malka, akmeņogles,
šķidrais kurināmais, gāze, elektrība). Katlumājas montāža. Siltumapgādes
sistēmu projektēšana. Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas. Ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
Ūdens atdzelžošanas stacija.