Vkpai

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Zemgales reģionālā nodaļa

Pils 22, Rīga, LV-1050