Atslēgvārdi
Meža stādīšana, jaunaudžu kopšana, pērk meža īpašumu, meža cenas, pērk
mežu, mežizstrāde, cirsmu cenas, pārdot mežu, kā pārdot mežu, kā izdevīgāk
pārdot mežu.