"Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka", PSIA

Dzirnavu 36/38, Jūrmala, LV-2011

67732482

Atslēgvārdi
Rehabilitācija, sociālā aprūpe, pansionāts, veselības aprūpe. Vecu,
vientuļu, garīgi slimo, cilvēku, ļaužu aprūpe, invalīdu, guļošo uzraudzība
un kopšana, izmitināšana, diennakts veselības aprūpe. Paliatīvā aprūpe.
Sociālā, veselības diennakts aprūpe. Rehabilitācija. Diennakts veselības
aprūpe, sociālā un veselības rehabilitācija, garīgi slimo aprūpe, paliatīvā
aprūpe, medicīniskā aprūpe mājās. Terapeits, rehabilitologs, ergoterapeits,
psihiatrs, zobu ārsts, sociālais darbinieks, medicīnas māsa, aprūpētājs.
Veselības aprūpes nodaļa. Pansionāta nodaļa personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Sociālās rehabilitācijas nodaļa. Ambulatorā nodaļa: dienas
stacionārs, ultrasonogrāfija, fizikālā terapija, podiatrijas kabinets,
hidro masāža, zobārstniecība. Viesnīcas pakalpojumi. Kafejnīcas pakalpojumi.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.
Medicīna, veselības rehabilitācija, ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā
rehabilitācija. Personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj
sevi aprūpēt, mājoklis, pilna aprūpe un sociālā rehabilitācija. Pansionāts
pensijas vecuma cilvēkiem, pansionāts invalīdiem, pansionāts klientiem
ar demenci, aprūpe ļaudīm ar garīga rakstura traucējumiem, garīgi slimo
aprūpe, paliatīvā aprūpe, Pansionāta pakalpojumi uz laiku līdz trīs
mēnešiem. Centrs uzņem pensijas vecumu sasniegušas personas un invalīdus,
ja viņiem ir vajadzīga uzraudzība un kopšana, kuri paši, viņu radinieki
vai citas personas apņemas segt visus uzturēšanas izdevumus. Pakalpojumā
ietilpst sociālā un medicīniskā aprūpe, ēdināšana. Rīga, Rīgas rajons,
Jūrmala, Tukums, Tukuma rajons, Jelgava, Jelgavas rajons, Ogre, Ogres
rajons. Latvijā, Vidzemē. PSIA. Pansionāts invalīdiem. Veco ļaužu aprūpe.
Veco ļaužu pansionāts. Veco cilvēku, ļaužu aprūpe. Diennakts veselības
aprūpe. Vecu, vientuļu, garīgi slimo, cilvēku, ļaužu aprūpe, invalīdu,
guļošo uzraudzība un kopšana,izmitināšana, diennakts veselības aprūpe.
Pansionāta nodaļa personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pansionāts
pensijas vecuma cilvēkiem, pansionāts invalīdiem, pansionāts klientiem
ar demenci, aprūpe ļaudīm ar garīga rakstura traucējumiem, garīgi slimo
aprūpe, paliatīvā aprūpe, Pansionāta pakalpojumi uz laiku līdz trīs
mēnešiem. Centrs uzņem pensijas vecumu sasniegušas personas un invalīdus,
ja viņiem ir vajadzīga uzraudzība un kopšana, kuri paši, viņu radinieki
vai citas personas apņemas segt visus uzturēšanas izdevumus. Guļošo
slimnieku aprūpe. Ambulatorā nodaļa. Vecu cilvēku medicīniskā aprūpe.
Īstermiņa aprūpe brīvdienās, svētku dienās, atvaļinājuma laikā. Dienas
aprūpe. Paliatīvā aprūpe. Atkarības ārstēšana. Atkarība. Medicīniskā
aprūpe. Ārsta un medmāsas konsultācija. Ilglaicīga un īslaicīga sociālā
un veselības aprūpe maksas nodaļā. Sociālā aprūpe. Sociālās aprūpes
centrs. Aprūpes centrs. Garīgo slimnieku sociālā aprūpe. Sociālā rehabilitācija.
Sociālās rehabilitācijas nodaļa. Veselības rehabilitācija, garīgi slimo
aprūpe, paliatīvā aprūpe, medicīniskā aprūpe mājās. Dienas stacionārs.
Sociālais dienests. Sociālā, veselības diennakts aprūpe. Veselības
aprūpe. Veselības aprūpes nodaļa. Pēc insulta, kardioloģisko slimnieku
aprūpe. Pēc traumu aprūpe un rehabilitācija. Sociālais darbinieks,
medicīnas māsa, aprūpētājs. Terapeits, ergoterapeits. Zemūdens masāžas,
masāža arī bērniem no 3 gadiem. Hidro masāža. Pēdu un nagu kopšana.
Ultrasonogrāfija. Zobārstniecība, protezēšana. Fizikālā terapija. Garīgā
aprūpe. Diennakts veselības aprūpe. Psihiatrs. Vēža slimnieka aprūpe.
Atmiņas problēmas. Demences aprūpe. Demence. Alcheimers. Uzvedības
traucējumi. Garīgi atpalikušo aprūpe. Dienas stacionārs. Šizofrēnijas
pacientu aprūpe. Pēdu un nagu kopšanas kabinets. Kafejnīcas pakalpojumi.
Viesnīcas pakalpojumi. Aprūpes centri, Aprūpe mājās. Aprūpe Jūrmalā.
Rehabilitācija. Rehabilitologs, Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcija. Medicīna, veselības rehabilitācija, ilgstoša
sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija. Personai, kura vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājoklis, pilna aprūpe un sociālā
rehabilitācija. Pakalpojumā ietilpst sociālā un medicīniskā aprūpe,
ēdināšana. Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala, Tukums, Tukuma rajons, Jelgava,
Jelgavas rajons, Ogre, Ogres rajons. Invalīdu pārvešana, transports.
Guļošo klientu transports. Autobusu noma. Ātrās palīdzības transporta
noma. Sloka.