Zepa R. zvērināta advokāte

Poruka 2, Madona, Madonas n., LV-4801

26337173

Atslēgvārdi
Advokāts Madonā. Advokāti Madonā. Individuāli praktizējošs advokāts
Rita Jakovele. Rita Zepa. Advokāte Rita Jakovele. Advokāte Rita Zepa.
Zvērināta advokāte Rita Jakovele. Zvērināta advokāte Rita Zepa. Zvērināti
advokāti Madonā. Kriminināllietas. Pārstāvība krimināllietās un civillietās.
Krimināllietu advokāts. Advokāta aizstāvība tiesā. Juridiskais birojs
Madonā. Juristi, jurists Madonā. Juridiskie pakalpojumi Madonā. Juriste
Madonā. Juridisku dokumentu sastādīšana. Līgumi, pieteikumi, prasības.
Madona. Ērgļi, Cesvaine, Varakļāni, Lubāna, Rēzekne. Alūksne. Gulbene.
Civillietas Madonā. Krimināllietas. Īpašuma lietas. Laulības šķiršana.
Bērni. Mantojums. Mantojuma lietas. Darījumi. Pirkuma, pārdošanas,
dāvinājuma līgumi. Materiālie zaudējumi. Darba strīdi. Pārstāvība krimināllietās
Madona. Pārstāvība civillietās Madona. Īpašuma lietas Madona. Laulības
šķiršana Madona. Aizgādības tiesības Madona. Paternitāte Madona. Saskarsme
ar bērniem. Bērnu uzturlīdzekļi. Aizgādība. Mantojums Madona. Mantojuma
lietas. Madona. Darījumi Madona. Pirkuma līgumi Madona, pārdošanas
līgumi Madona, dāvinājuma līgumi. Madona. Advokāti Madona. Advokāte
Madona. Zvērināts advokāts Madona. Zvērināti advokāti Madona. Zvērinātu
advokātu kolēģijas vecākā Madonā. Materiālie zaudējumi Madona. Darba
strīdi Madona. Advokāts Vecpiebalgā, Inešos. Juridiskie pakalpojumi
Vecpiebalgā, Inešos. Jurists Vecpiebalgā. Taurenē. Juridiskā palīdzība
Vecpiebalgā. Juridiskā palīdzība Ērgļos, Cesvainē.