Atslēgvārdi
Transfertcenas. Transfertcenu riska novērtēšana. Transfertcenu dokumentācijas
sagatavošana. Transfertcenu plānošana, (transferta cenas). Palīdzība
transfertcenu audita laikā. Transferta cenu apmācības. Uzņēmumu, preču
zīmju un mantiskā ieguldījuma vērtēšana. Nodokļu konsultācijas. Nodokļu
deklarācijas. Uzņēmumu un filiāļu reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi,
grāmatvedība, grāmatvedis. Starptautiskie nodokļi, starptautisko nodokļu
konsultācijas. Latvijas holdinga sabiedrības. Salīdzināmo datu atlase
un analīze. Nodokļu optimizācija. Audita pakalpojumi.
Biznesa konsultācijas pakalpojumi Brasa, Grāmatvedības pakalpojumi Brasa, Nodokļu konsultācijas Brasa, Transfertcenas Brasa