Atslēgvārdi
ES projektu izstrāde, konsultācijas. Lauksaimniecības projektu izstrāde,
grāmatvedības konsultēšana. Leader projekti biedrībām un citiem uzņēmumiem.
Grāmatvedības pakalpojumi, konsultācijas uzņēmumiem, biedrībām, grāmatvedības
pakalpojumi Saldus. Biznesa konsultācijas.