Atslēgvārdi
Grāmatvedības pakalpojumi, grāmatvedība, grāmatvedis, grāmatveži Talsos,
Talsi. Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām. Konsultācijas
nodokļu jautājumos, iekšējais audits, deklarācijas, (deklarāciju) sastādīšana.
Audits. Sertificēts grāmatvedis, sertificēts auditors. Latvijas grāmatvedības
ārpakalpojumu asociācijas biedre, biedrs.