Atslēgvārdi
Namu apsaimniekošana, Alūksnes nami, namu apsaimniekotāji, avārijas
dienests, autopacēlājs, autopacēlāja noma, santehniķis, santehniķa
pakalpojumi, komunālo avāriju dienests. Ēku tīrīšana, uzkopšana, piemājas
teritoriju tīrīšana. Telpu noma, autotransporta noma. Santehniskie
pakalpojumi. BOBCAT.