Atslēgvārdi
Dzelzsbetona urbpāļi. Pāļu pamatu izbūve. Vietas urbpāļi, urbpāļu izbūve
(300mm – 1500mm) dziļumā līdz 70m. Ģeoloģiskās izpētes atskaite ar
griezumiem. FDP pāļu izbūve. Pāļu veseluma pārbaude, urbpāļi, pāļu
sienas, dzītie pāļi, dzelzsbetona urbpāļi, pāļu pamatu izbūve, vietas
pāļi, DSP pāļi, FDP pāļi, VDW pāļi. Baseinu izbūve, atbalsta sienas.
Dzelzsbetona urbpāļi Brasa, Dzītie paļi Brasa, Pāļu sienas Brasa, Urbpāļi Brasa