Atslēgvārdi
Artēzisko aku urbšana, arteziskās akas, aprīkošana, remonts artēzisko
aku remontēšana, aku aprīkošana. Artēziskās akas, artēziskā aka, aka.
Aku urbšana, aku urbumi, jaunu aku veidošana, urbšana. Urbumu likvidācija,
(tamponāža) veco aku likvidēšana, aku tamponāža. Ģeoloģija, ģeoloģiskā
izpēte. Smilts - grants, dolomītu atradņu izpēte. Inženierģeoloģiskā,
ģeotehniskā izpēte. Urbšanas darbi. Dziļurbumi, dziļurbums, dziļi urbumi,
dziļš urbums, inženierģeoloģija. Dziļurbuma sūknis, sūkņi. Ūdensapgāde,
sūkņu montāža, aku skalošana, aku tīrīšana, aku savešana kārtība. Vides
piesārņojuma novērtēšana. Ģeotehniskā, ģeoloģiskā izpēte, ģeotehniskā
izpēte, zemes sastāvs, zemes sastāva pētīšana. Inženierģeoloģiskā izpēte.
Derīgo izrakteņu atradņu izpēte, meklēšana. Smilts, smilšu, grants
karjeru izpēte.
Aku urbšana Centrs, Artēzisko aku urbšana Centrs, Artēziskās akas Centrs, Dziļurbumi Centrs, Dziļurbums Centrs