"Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA", SIA, Filiāle

Durbes 4, Rīga, LV-1007

29349122

Atslēgvārdi
Riseba, rsebaa, studiju programma, nepilna laika studijas, pilna laika
studijas, neklātienes studijas, studijas angļu valodā, studēt, studijas,
augstākā izglītība, augstākā izglītība Latvijā, profesionāla augstākā
izglītība, universitāte, augstskola, Rīgas augstskolas, augstskolas
Rīgā, augstskolu programmas, Latvijas augstskolas, privātā augstskola,
biznesa augstskola, Rīgas biznesa skola, profesionālais bakalaurs,
bakalauru studiju programmas, bakalaura programmas, audiovizuālā mediju
māksla, mediju māksla, jauno mediju māksla, audiovizuālā māksla, audiovizuālā
komunikācija, operators, režisors, scenārists, producents, montāža,
animācija, skaņas režija, Eiropas biznesa studijas, Eiropas ekonomika
un bizness, Eiropas uzņēmējdarbība, biznesa studiju programmas, arhitektūra,
tālmācības augstskola, tālmācības bakalaurs, e-studijas Latvijā, augstākā
izglītība internetā, personāla vadība studijas, personāla vadīšana,
vidusskola, tālmācība, tālmācības augstskolas, maģistra studiju programmas,
maģistrantūra, MBA studijas, MBA grāds, mba Latvijā, finanses maģistrs,
maģistrs finansēs, starptautiskās finanses, finanšu studijas, starptautiskais
bizness, starptautiskais bizness studijas, maģistrs uzņēmējdarbībā,
projektu vadība, cilvēkresursu vadība, uzņemšana, kur mācīties, telpu
noma, studijas Daugavpilī, studēt Daugavpilī, Daugavpils augstskola,
studijas Cēsīs, studēt Cēsīs, Biznesa inkubators, Moderno biznesa tehnoloģiju
skola. Bakalaura studiju programmas: arhitektūra, audiovizuālā mediju
māksla, biznesa psiholoģija, Eiropas biznesa studijas, e-bizness, sabiedrisko
attiecību un reklāmas menedžments, uzņēmējdarbības vadība. Maģistra
studiju programmas: audiovizuālā mediju māksla, personāla vadība, projekta
vadība, MBA, sabiedrisko attiecību vadība, starptautiskais bizness,
starptautiskās finanses, uzņēmējdarbības vadība, veselības vadība.
Studijas latviešu, krievu un angļu valodā. Sagatavošanas kursi angļu
valodā. Jauniešu akadēmija. Filiāle Daugavpilī, pārstāvniecība Cēsīs.
Jauna studiju ēka - Arhitektūras un mediju centrs H20 6, Ūdens iela 6,
Rīga. Telpu noma, izstāžu un pasākumu zāle, video un audio studija,
biroji, montāžas telpa, video un audio tehnikas noma.