Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola

Valmieras 19, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

64122971

Atslēgvārdi
arodizglītība, izglītība, profesionālā izglītība, vidējā izglītība
amats, profesijas, specialitātes, Namdaris, (mācību ilgums 4 gadi,
1,5 gadi) Restauratora asistents, (mācību ilgums 4 gadi, 1,5 gadi)
Mēbeļu galdnieks, (mācību ilgums 4 gadi, 1,5 gadi) Elektrotehniķis,
izglītība, (mācību ilgums 4 gadi) Mēbeļu dizaina speciālists, (mācību
ilgums 4 gadi, 1,5 gadi) Galdnieks, (mācību ilgums 3 gadi, 1 gads)
kokapstrāde, koka ēku būvniecība, enerģētika, pēc 9. klases, pēc 12.
klases, pēc vidusskolas, Cēsu 4. arodvidusskola, Cēsu arodskola, C4AVS
teorētiskā apmācība, darba pieredze, kur mācīties, 3. kvalifikācijas
līmenis, prakse, diplomdarbi.