Atslēgvārdi
Kvalitatīvi grāmatvedības ārpakalpojumi uzņēmumiem (SIA, Mikrouzņēmumiem,
IK, ZS, Biedrībām), pašnodarbinātām un fiziskām personām dažādās saimnieciskās
darbības jomās, (pakalpojumu sniegšana, celtniecība, sabiedriskā ēdināšana,
tirdzniecība, transporta nozare, kuģu aģentēšana, ražošana u.c.) atbilstoši
jaunajai LR likumdošanai ar licencētu grāmatvedības programmu, profesionālās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Grāmatvedības dokumentu pārbaude
un sakārtošana (arī par iepriekšējiem periodiem) uzskatāma un sistemātiska
uzņēmuma pilna cikla grāmatvedības veikšana, nodokļu aprēķini, visa
veida pārskatu, deklarāciju, operatīvo bilanču un gada pārskatu sagatavošana
un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā, LR Statistikas pārvaldei un
citām valsts institūcijām, kā arī klienta interešu pārstāvēšana Valsts
ieņēmumu dienestā. Konsultācijas grāmatvedības politikas un nodokļu
jautājumos. Pieredze uzņēmumu VID tematisko un auditu pārbaudēs. Konfidencialitāte,
individuāla pieeja. Nepieciešamības gadījumā izbraukšana pie klienta.
Samaksa pēc vienošanās (atkarīga no dokumentu apjoma)