GpTn

Gaiķu pagasta Tautas nams

Satiķi, "Tautas nams", Gaiķu p., Brocēnu n., LV-3873