Atslēgvārdi
Asfaltēšana, bruģēšana, bedrīšu remonts, ceļu būve, laukumu izbūve,
labiekārtošana, apzaļumošana, teritoriju apsaimniekošana, sniega tīrīšana,
izvešana. Ceļu remonts, ceļa zīmes. Tehniskā sāls. Ātrumvaļņu izbūve
un saskaņošana, laukumu horizontālā marķēšana, ceļu horizontālā marķēšana.