Jaunzeme I., zvērināts notārs

Ģertrūdes 10-15, Rīga, LV-1010

67294106

Atslēgvārdi
Notārem notārs, notāri, zvērināts notārs, zvērināta notāre, notariāts,
notariālie, notariālais, notāra, pakalpojumus, pakalpojumi, akts, akti,
apliecinājums, apliecinājumi, juridiskās konsultācijas, jurists, jurista,
juristu, juridiskie pakalpojumi, kur, kādā veidā, kā atcelt, grozīt,
izbeigt, lauzt, noslēgt, apliecināt, noformēt, parakstīt aizdevuma,
dāvinājuma, pirkuma, pārdevuma, īres, nomas, uztura, mantojuma, laulības,
laulību, reālās sadales, rokas naudas, rokasnaudas, priekšlīgums, priekšlīgumu,
priekšlīgumus, atcēlējlīgumus, atcēlējlīgums, atcēlējlīgumu, atcēlēja
vienošanās, vienošanos, grozījums, grozījumi, grozījumus, apliecinājums,
apliecinājumi, apliecinājumu, apliecinājumus, līgums, līgumi, līguma,
līgumu, līgumos, sastādīšana, noformēšana, izbeigšana, laušana, grozīšana,
noslēgšana, atcelšana, apliecināšana, parakstīšana, kur, kādā veidā,
kā uzsākt, iesniegt, saņemt, noformēt, parakstīt, atsaukt, apliecināt,
tiesības, laulības, laulību, šķiršanas, šķirt, lietu, lietas, iesniegums,
iesniegumi, iesniegumus, iesniegumu, kārtošana, noformēšana, vešana,
uzsākšana, atklāšana, saņemšana, sastādīšana, izbeigšana, laušana,
grozīšana, noslēgšana, apliecināšana, parakstīšana, apstiprināšana,
mantošana, mantojuma, mantojumu, mantojums, mantojumi, mantojamā, mantinieka,
mantinieki, mantošanas, mantiniekus, mantinieku, mantot, saņemt, noformēt,
sadale, apliecība, iesniegums, pieteikšanās, pieteikties, pieņemšanas
termiņš, termiņā, termiņi, kur, kādā veidā, kā atcelt, grozīt, izbeigt,
lauzt, noslēgt, apliecināt, uzrakstīt, noformēt, parakstīt, atsaukt,
sniegt, testaments, testamenti, testamentu, testamenta, liecība, liecības,
liecību, paziņojumu, paziņojums, paziņojuma, paziņojumus, deklarācija,
deklarācijas, deklarāciju, pilnvara, pilnvaras, pilnvaru, piekrišanas,
piekrišana, piekrišanu, atteikšanos, atteikuma, atteikums, laulātā,
sievas, vīra, vecāku, mātes, tēva, bērnam, nepilngadīgajam, kopīpašnieka,
kopīpašnieku, līdzīpašnieka, līdzīpašnieku, pirmpirkuma, sastādīšana,
apliecināšana, noformēšana, izbeigšana, iesniegšana, grozīšana, glabāšana,
uzrakstīšana, parakstīšana, izdošana, atsaukšana, pilnvarojuma atsaukums,
kur, kādā veidā, kā apliecināt, noformēt, sastādīt, parakstīt, atsaukt,
iesniegt nostiprinājuma, nostiprinājumu, lūgums, lūgumi, lūguma, lūgumus,
zemesgrāmatām, zemesgrāmatai, zemesgrāmatu, zemes grāmata, grāmatai,
grāmatām, grāmatu, nodaļai, nodaļām, sastādīšana, noformēšana, apliecināšana,
parakstīšana, kur, kādā veidā, kā apliecināt, noformēt, parakstu, paraksta
īstumu, īstuma pareizību, kopijas, kopiju, norakstu, noraksta, noraksts,
noraksti, tulkojums, tulkojumi, tulkojumu, tulkojuma, apliecināšana,
apliecinājums, vekseļa, vekselis, vekseļu, vekseļi, vekseli, vekseļus,
protestēšana, protests, protesti, protestēt, apliecība, apliecinājums
ka persona ir dzīva, sapulces, sapulču protokols, protokoli, par seifu,
seifa, glabātuvju, glabātuves saturu, darbību, darbības, notikuma,
notikumu norisi, naudas, vērtspapīru, dokumentu, dokumenta glabājums,
glabāšana. uzņēmumu, SIA, kapitālsabiedrības reģistrēšana, dibināšana,
valdes, juridiskās adreses, statūtu, dalībnieku maiņa, pamatkapitāla
izmaiņas, denominācija, maiņa no latiem uz eiro, grozījumi Uzņēmumu
reģistram, dokumenti Uzņēmumu reģistram, reģistrēšanai.
Juridiskie pakalpojumi Centrs, Notariāts Centrs, Notāri Centrs, Notārs Centrs, Notārs centrā Centrs