Atslēgvārdi
Disku krāsošana, metāla detaļu krāsošana, Talsi, Talsos, Kurzeme. Virsmu
pretkorozijas apstrāde, aizsardzība. Detaļu atjaunošana ar smilšu strūklu.
Metāla konstrukciju tīrīšana, krāsošana, metāla skrotēšana, krāsošana.
Metāla detaļu virsmu apstrāde ar smilšu strūklu. Talsos, Kurzemē.