Atslēgvārdi
Akas, Artēziskie urbumi, Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija,
Kripto, ārējās ūdensapgādes tīkla izbūve, urbšana ar dimanta urbjiem,
notekūdeņu sistēmu ierīkošana, nosēdaku, septiķu, bioloģisko attīrīšanas
iekārtu, infiltrācijas lauka, drenāžas izbūve, rakšanas un nivelēšanas
pakalpojumi, ūdens ieguves urbumu aprīkošana, tamponāža. Inženierģeoloģiskā
izpēte. Ģeoloģija, spice, spices urbšana, ūdensapgāde, artēziskais
urbums, dziļurbumi, artēziskās akas, artēziskie urbumi, artēzisko aku
ierīkošana. Vides eko stāvokļa novērtēšana. Derīgo izrakteņu atradņu
(smilts, grants, dolomīts, kūdra, māls, šķembas, ģipsis, kaļķakmens,
sapropelis) izpēte, atradnes. Krājumu novērtēšana, krājumi. Karjeri,
karjeru apjomi, apjomu aprēķini, krājumi. Inženierizpēte. Grunts paraugi,
grunts deformācija, grunts nestspēja, grunts izpēte, derīgie izrakteņi,
pirms būvniecības grunts izpēte. Urbjam spices. Dziļurbumu veikšana,
spices, ūdensapgādes urbumi. Remonts, urbšanas darbi, statiskā zondēšana.
Topogrāfija, topogrāfiskā uzmērīšana, mērīšana, izpildshēmas. Ģeodēzija,
mērniecība, kadastrālā uzmērīšana, robežu uzmērīšana, kartogrāfija,
kartogrāfs, robežu uzmērīšana, robežas, būvasu izspraušana, būvasis,
izpildmērījumi. Bezmaksas konsultācijas ģeoloģijā un ūdensapgādē.
Artēzisko aku urbšana Čiekurkalns, Dziļurbumi Čiekurkalns, Kanalizācijas izbūve Čiekurkalns, Ģeoloģiskā izpēte Čiekurkalns, Ūdensapgāde un kanalizācija Čiekurkalns