Krūmiņa S., zvērināts notārs

Brīvības 85, Rīga, LV-1001

67843781

Atslēgvārdi
Notārs, notāri, zvērināts notārs, zvērināti notāri, notariālie pakalpojumi,
juridiskie pakalpojumi, juristi, jurists, mantojuma lietas, mantojums,
notariālie akti, tulkojumi, tulki, tulks, notariāli apstiprināti tulkojumi,
līgumu projekti, projekts un tā sagatavošana, vekseļi, vekseļu protesti,
parādzīmes, notariālie ziņojumi, laulības līgumi, laulāto mantas dalīšana,
laulības šķiršana, vienošanās pie laulības šķiršanas par laulāto mantas
sadali, nepilngadīgo bērnu aizgādību un saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem.
Notārs Centrs, Zvērināts notārs Centrs