"Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija"

Rīgas 38, Valmiera, LV-4201

64222707