Atslēgvārdi
Ventilācija, kondicionēšana, Līvāni, Līvānos, Preiļos, Preiļi. Ventilācijas
sistēmas. Ventilācijas iekārtas. Ventilācijas sistēmu projektēšana.
Vēdināšanas iekārtas, ventilācijas sistēmu montāža, uzstādīšana, izveide,
piegāde, ierīkošana. Ventilācijas sistēmu regulēšana. Ventilācijas
sistēmu serviss, apkope, apkalpošana, kondicionēšana, dzesēšana. Kondicionieris,
kondicionieri. Gaisa kondicionēšana, kondicionieri, gaisa dzesēšana,
gaisa dzesēšanas sistēmas. Kondicionieru serviss, apkope, uzstādīšana.