Atslēgvārdi
Apmācība valodu, Valodu apmācība, Valodu kursi, Apmācība dažādi. Apmācība
grāmatvedība, Apmācība datorzinību. Bezmaksas valodu apmācību programmas,
kursi. Valodu apmācība. Valodu kursi, angļu, krievu, vācu, ķīniešu,
latviešu, zviedru valodu apmācības, latviešu valoda cittautiešiem apmācība
valodu birojā vai pie klienta, kooperatīvie klientu apmācība. Naturalizācija.
Angļu valoda finansu speciālistiem. Datorapmācības, datorapmācība ar
bez priekšzināšanām, datorkursi, datoru kursi. Apmācība uzņēmuma firmu
darbiniekiem, valodu kursi, datora kursi, grāmatvedības apmācība kursi,
apmācība grāmatvežiem, grāmatvedības kursi. Juridiskie pakalpojumi,
sagatavošana eksāmenam, (valsts valodas apguve, kultūra, tradīcija).
Sertifikāta pirmreizēja saņemšana, gan atkārtota. Konsultācijas, nodarbības,
apmācības bērniem: latviešu valoda, angļu valoda, vācu valoda, matemātika.
Sagatavošanas kusi, sagatavošana eksāmenam, (eksāmeniem) 3; 6; 9; 12
klases. Dotorkursi, lietvedības pamati, NVO dibināšana un vadība, mikrouzņēmējdarbība,
MIKRO uzņēmumi, minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā, braucam
arī pie klienta. Zalktis grāmatvedības programmas. projektu vadība
ar/bez priekšzināšanām. komercdarbības uzsākšana, mājas lapu izstrādes
kursi, mednieku kursi. WEB risinājumu izstrāde, (JUMLA-bezmaksas).
OPEN OFFICE, (darbs ar biroja programmatūras pakotni) LIBRE OFFICE,
(atvērta koda programmas – bezmaksas. BUNTA apmācība, (Linux). Robotika,
robotikas pulciņš bērniem, brīvais laiks, interešu izglītība. Dokumentācijas
sagatavošana, noformēšana, (Iepirkumi-valsts, privātie). Mācību procesā
tiek izmantota modernākā tehnoloģija. SKYPE, (interneta vidē) – attālināti.
Telpu noma, (īre) Rīgas centrā.
Apmācība datorzinību Centrs, Apmācība dažādi Centrs, Apmācība grāmatvedība Centrs, Apmācība valodu Centrs, Valodu apmācība Centrs