"Meto Pro Group", SIA

Mārupes 20, Rīga, LV-1002

28600527

Atslēgvārdi
Zemes mērniecība, topogrāfija, topogrāfiskā uzmērīšana, zemes robežu
uzmērīšana, kadastrālā uzmērīšana, izpildmērījumi, būvasu nospraušana,
konsultācijas mērniecībā, mērniecības darbi, plānu sagatavošana, teritorijas
topogrāfiskais plāns, pazemes komunikācijas, inženierkomunikācijas,
detālplānojuma izstrāde, zemes vienību sadalīšana, zemes ierīcības
projekta izstrāde, detālplānojums, lokālplānojums, plānojuma saskaņošana,
telpu uzmērīšana, būves vertikālā uzmērīšana, būves horizontālā uzmērīšana,
uzmērīšana pirms un pēc nodošanas ekspluatācijā, 3D skenēšana, mērnieki
Rīgā, mērniecība ģeodēzija kartogrāfija, celtniecības darbi, remonta
darbi, arhitektūra, mērnieks, mērniecība, mērnieki, mērnieku cenas,
nekustamais īpašums, zemes mērnieki, topogrāfiskā uzmērīšana cenas,
topogrāfija cena, mērniecības pakalpojumi, cik maksā mērnieks, topogrāfijas
izmaksas, zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes mērīšana, zemes uzmērīšana,
zemes uzmērīšana cena, projektēšana, ģeotehniskā izpēte cena, zemes
dienests, sertificēti mērnieki, kadastra karte, ģeotehniskā izpēte,
zemes robežu plāns.
Būvasu nospraušana Āgenskalns, Mērnieks Āgenskalns, Sertificēti mērnieki Āgenskalns, Telpu uzmērīšana Āgenskalns, Topogrāfiskā uzmērīšana Āgenskalns