Atslēgvārdi
Koncerti, teātra izrādes, pasākumi Preiļos, pasākumu organizēšana,
centri, tautas mākslas kolektīvi, kultūras centri, deju kolektīvi.