Atslēgvārdi
Atkritumu apsaimniekošana. Konteineri, konteiners, konteineru noma.
Būvgružu (būvgruži, atkritumi, gruži) izvešana ar konteineriem. Nekustamā
īpašuma pārvaldīšana, nekustamais īpašums. Atkritumi, atkritumu izvešana.
Teritorijas (teritoriju) uzkopšana, teritorijas sakopšana. Sētnieka
pakalpojumi, sētnieks, sētnieki. Teritorijas labiekārtošana. Telpu
uzkopšana pēc remonta, teritoriju uzkopšana, ģenerālā tīrīšana, Remontdarbi.
Demontāža, demontāžas darbi, ēku nojaukšana, māju, starpsienu noārdīšana,
starpsienu nojaukšana. Būvgruži, būvgružu aizvākšana. Teritorijas sakopšana
pēc remontdarbiem vai celtniecības darbiem. Atkritumu izvešana, savākšana,
aizvešana, būvobjektu tīrīšana no atkritumiem. Atkritumu konteineri.
Konteineri, konteineru noma. Atkritumu transportēšana, (4; 5; 8; 10;
16; 24 m3 ). Sniegs, sniega izvešana, sniega aizvākšana, sniega izvešana.
Birstošās kravas, birstošo kravu pārvadājumi, ražošanas atkritumi,
ražošanas atkritumu aizvākšana. Autotransporta izmēri ļauj apkalpot
arī iekšpagalmus. Strādājam arī nelielos laukumos, šaurās teritorijās.
Arī neliels konteineru vedējs pagalmiem. Pagrabu un bēniņu sakopšana.
Apkalpojam namu iekšpagalmus, sakopšana, sakopšanas darbi, tīrīšana,
bēniņu izvākšana, pagrabu tīrīšana, pagrabu iztīrīšana, strādnieki
tīrīšanas darbiem, krāvēji, izīrējam darbarokas sakopšanas darbiem.
Konsultācijas atkritumu izvešanas jautājumos. Atkritumu utilizācija.